Strona główna2024-06-18T13:28:23+01:00

Projekt PAFSE

PAFSE to projekt edukacji naukowej, który dotyczy wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym.

PAFSE bada edukację naukową jako narzędzie dostarczające obywatelom wiedzy, narzędzi i umiejętności do podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym. Projekt promuje gotowość społeczności poprzez skupienie się na czynnikach ryzyka dla stanu zdrowia jednostek, ale także na zachowaniach zapobiegawczych i ochronnych z perspektywy indywidualnej i populacyjnej, przyczyniając się do zwiększenia świadomości społeczności w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania urazom, a także wykrywania, zapobiegania i reagowania na choroby zakaźne.

PAFSE tworzy partnerstwo pomiędzy szkołami, uniwersytetami, organizatorami edukacji nieformalnej, przedsiębiorstwami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i angażuje je w działania mające na celu wzbogacenie edukacji w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) o zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym.

Koncentrując się na budowaniu silnego interdyscyplinarnego zespołu, konsorcjum projektu włącza do programu edukacyjnego poglądy biologów, psychologów, specjalistów w dziedzinie zdrowia środowiskowego, matematyków, inżynierów, kierowników projektów, nauczycieli przedmiotów ścisłych, specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, decydentów i badaczy.

Usługi

PAFSE opracowuje cyfrowe pakiety edukacyjne dla edukacji w zakresie zdrowia publicznego i stosuje uczenie się w oparciu o projekty, aby zaangażować szeroki zakres podmiotów w rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem publicznym poprzez otwarte ramy szkolne. Projekt łączy uczniów, nauczycieli, pracowników medycznych, naukowców, badaczy, przedsiębiorców, twórców oprogramowania, intelektualistów publicznych, edukatorów naukowych, popularyzatorów nauki, we wspólnych wysiłkach lokalnych partnerstw edukacyjnych skupionych wokół szkół.

Wspólne działania szkolne PAFSE przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów i obywateli na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego, które wymagają podjęcia wspólnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem epidemii. Inne wyzwania, takie jak otyłość dzieci, choroby przewlekłe, zmiany klimatyczne, wypadki drogowe i wahania dotyczące szczepionek, zostaną włączone do postanowień edukacyjnych.

Przewidujemy, że proponowane działania edukacyjne będą miały wpływ na zainteresowania, kompetencje i wybory uczniów związane z programami nauczania przedmiotów ścisłych i karierą zawodową. Projekt zwiększy również świadomość i przygotowanie populacji globalnej do radzenia sobie z przyszłymi epidemiami, a pośrednio wesprze realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

W dłuższej perspektywie czasowej partnerstwa nawiązane przez PAFSE zostaną rozszerzone na sieci edukacji naukowej, a nowe europejskie stowarzyszenie będzie szczególnie przygotowane do zapewnienia wsparcia dla działań politycznych.

Platformy

Photodentro PAFSE

Europejskie Repozytorium Zasobów Edukacyjnych dla cyfrowych zasobów edukacyjnych STEM dla edukacji w zakresie zdrowia publicznego

Photodentro PAFSE (photodentro.pafse.eu) to Europejskie Repozytorium Zasobów Edukacyjnych służące do hostowania, organizowania, systematycznego klasyfikowania, dokumentowania i rozpowszechniania cyfrowych zasobów edukacyjnych STEM. Zostało ono stworzone w kontekście europejskiego projektu PAFSE (PArtnerships for Science Education), początkowo w celu przechowywania wszystkich zasobów edukacyjnych dla edukacji zdrowotnej, które zostaną opracowane lub zidentyfikowane/ dostosowane w kontekście projektu. Po zakończeniu projektu, repozytorium będzie służyć jako Europejskie Repozytorium zasobów edukacyjnych STEM dla Edukacji Zdrowotnej Publicznej.

Czytaj więcej

e-me Cyfrowa Platforma Edukacyjna
(edycja europejska, dla wszystkich)

e-me to współpracująca, społeczna i rozszerzalna Cyfrowa Platforma Edukacyjna, cyfrowa przestrzeń pracy i współpracy dla uczniów i nauczycieli.

Jest to osobiste środowisko edukacyjne, które wspiera tworzenie prywatnych i publicznych przestrzeni współpracy (uli), komunikację i sieci społecznościowe, organizację, przechowywanie i wymianę plików w chmurze, łatwe tworzenie cyfrowych, interaktywnych obiektów edukacyjnych, przydzielanie i monitorowanie zadań, tworzenie e-portfolio, prezentowanie pracy poprzez wspólne i osobiste blogi, korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych, a ponadto zapewnia cyfrowe „narzędzia” wspierające nauczanie i uczenie się.

Obecna instalacja e-me (e-me4all.eu) to europejska edycja „e-me for all” , która została dostosowana w kontekście projektu PAFSE (PArtnerships For Science Education).

Czytaj dalej

Aktualności

  • AMU: PAFSE workshops in Krzyż Wielkopolski

UAM: Warsztaty PAFSE w Krzyżu Wielkopolskim

31 maja 2024|

27 maja 2024 to kolejny dzień zajęć z fantastyczną młodzieżą z Zespołu Szkół z Krzyża Wielkopolskiego. Tym razem wspólnie zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące prawidłowego argumentowania, budowy i funkcji układu wydalniczego człowieka ...

  • AMU: "Planet of viruses" workshop

UAM: „Planeta wirusów”

1 lutego 2024|

„Planeta wirusów” to tytuł ostatnich, zrealizowanych 15.12, warsztatów zrealizowanych na Wydziale Biologii AMU dla uczniów zespołu szkół w Krzyżu Wlkp. W trakcie zajęć uczniowie zapoznawali się systematyką wirusów, ich budową ...